Technický dozor investora

Kontrolní a technická činnost pro investora

Technický dozor investora vykonává pro klienta kontrolní a technickou činnost.

Zajišťujeme:
- kontrolu souladu výstavby s projektovou dokumentací
- kontrolu stavební činnosti
- přejímky dílčích částí stavby a zakrývaných konstrukcí
- informační činnost
- zajištění dokumentace ke kolaudaci
- soupis vad a nedodělků


Fotogalerie
Halla Visteon Autopal - 3 etapa_5
Halla Visteon Autopal - 3 etapa_2
Halla Visteon Autopal - 3 etapa_3
Halla Visteon Autopal - 1 etapa_1
AdMaS_2
AdMaS_1
AdMaS_4
AdMaS_7
LIFOCOLOR_13
LIFOCOLOR_05
LIFOCOLOR_09
LIFOCOLOR_04