Bytový dům Kopečná-Studánka na StavbaWEBu

Bytový dům Kopečná – Studánka

Čtyřpodlažní objekt vyplnil proluku v klasické městské uliční zástavbě. Jeho náplní je bydlení, které investor nabízí k pronájmu. Ve vstupním podlaží se nachází garážová stání a technické zázemí, ve zbývajících podlažích je dvanáct bytů typu 1+kk o rozloze 38 - 55m2.

Dům je umístěn na svažitém pozemku mezi ulicemi Kopečná a Studánka na okraji parku v těsné blízkosti centra Brna. Orientace hlavních uličních fasád je východ-západ. Pozemek je z obou stran obklopen stávající zástavbou, z jižní strany budovou Základní umělecké školy a ze severní strany pětipodlažním bytovým domem. Hlavní vstup a vjezd do garáží je z ulice Kopečná. Ve vstupním patře dům kopíruje průběh uliční fronty, v nadzemních patrech je část hmoty vysazena formou arkýře nad chodník. Z ulice Studánka je parter pod úrovní terénu. Zadní vstup z ulice Studánka je z úrovně druhého nadzemního podlaží.

Stavbu půdorysného tvaru U je tvoří uliční hmoty s byty, které jsou spojené vertikálním komunikačním jádrem. Posazená je na podsadě vstupního technického patra, které maximálně využívá plochu pozemku. V úrovni druhého patra se uvnitř domu nachází atrium, které slouží jeho obyvatelům jako klidová zóna zahrady s terasou.

Hlavní vstup je zasunutý pod hmotu objektu. Za tímto prostorem navazuje vstupní hala s výtahem a jednoramenným schodištěm. Ze vstupní haly je přístup do garáží a technických místností. Chodba se schodišťovým prostorem má v patrech prosklenou fasádu do venkovního atria. Z chodby je vždy přístup do čtyř bytů – každý z nich má obytnou místnost s kuchyňským koutem a sociální zázemí.

Záměrem projektu byla integrace do stávající zástavby za použití moderních architektonických prvků. Obvodový plášť je proto řešen jednoduchým designem – bílá hlavní hmota, kombinace dřevěných a hliníkových rámů a skleněného a kovového zábradlí. Parter v ulici Kopečná je z pohledového betonu. Dominantním prvkem fasád je zalomená plocha hlavní fasády doplněná vystupujícími arkýři bytových jednotek.

Vnitřní společné prostory domu jsou řešeny v bílé barvě, doplněné šedou dlažbou chodeb a schodiště. Výrazným prvkem jsou kontrastní dřevěné vstupní dveře do bytů.

Autorská zpráva

Autoři projektu: K4 a.s. Architects & Engineers – Markéta Benýšková, Jiří Ziegler; spolupráce Marek Laudát
Investor: Statutární město Brno, MČ Brno-střed
Investiční náklady stavby: 24 mil. Kč

 

Zdroj: https://stavbaweb.dumabyt.cz/bytovy-dm-kopena-studanka-15771/clanek.html