Certifikáty

breBREEAM International Assessor
V roce 2013 jsme získali akreditaci BREEAM International Assessor, proto můžeme
nabídnout služby spojené s certifikací dle BREEAM Europe Commercial (Offices, Industrial, Retail) a Bespoke (ostatní budovy) - tj. certifikaci prakticky pro všechny typy budov mimo Velkou Británii.

 
czgbcCZGBC - Česká rada pro šetrné budovy

K4 a. s. se stala zakládajícím partnerem České rady pro šetrné budovy - neziskové organizace.

 

 

URS_certifikatISO 9001

V roce 2003 jsme úspěšně prošli procesem certifikace systému řízení jakosti a dnes jsme držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2009. Tímto krokem chceme deklarovat, že všechny procesy v naší společnosti jsou sledovány a kontrolovány tak, aby bylo dosaženo vysoké kvality našich výstupů a maximalizace užitku pro naše zákazníky.

 

 
URS_certifikatISO 14001

V oblasti péče o životní prostředí jsme vytvořili systém ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 a v roce 2008 jsme úspěšně prošli certifikací. Naší prioritou je předcházet znečišťování a škodám na životním prostředí zejména cestou prevence při plnění legislativních a dalších požadavků v této oblasti.

 
 

URS_certifikatISO 27001

V roce 2010 jsme prošli úspěšnou certifikací systému managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2006. Naše organizace vyhodnocuje svá rizika a uplatňuje náležité kontrolní a řídicí mechanismy k zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací. Základním cílem je chránit informační aktiva organizace, aby se informace nedostaly do nesprávných rukou nebo, aby se neztratily navždy.


 
URS_certifikatISO 45001

V roce 2008 jsme prošli úspěšnou certifikací systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008, která byla následně nahrazena normou ČSN ISO 45001:2018. Naší prioritou v této oblasti je vytvářet, udržovat a průběžně zlepšovat bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí pro naše zaměstnance i naše okolí. Bezpečnost a ochrana zdraví je zajištěna formou prevence rizik a stoprocentním plněním právních a ostatních předpisů v této oblasti.

 

 
k4 logoPolitika IMS

Dne 12.5.2010 jsme přijali integrovanou politiku systému řízení kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací. Aktualizace politiky systému řízení proběhla v roce 2015.