Certifikáty

breBREEAM International Assessor
V roce 2013 jsme získali akreditaci BREEAM International Assessor, proto můžeme
nabídnout služby spojené s certifikací dle BREEAM Europe Commercial (Offices, Industrial,
Retail) a Bespoke (ostatní budovy) - tj. certifikaci prakticky pro všechny typy budov mimo
Velkou Británii.

 
czgbcCZGBC - Česká rada pro šetrné budovy

K4 a. s. se stala zakládajícím partnerem České rady pro šetrné budovy - neziskové organizace.

 

 

iso certifikátISO 9001

V roce 2003 jsme úspěšně prošli procesem certifikace systému řízení jakosti a dnes jsme držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2009. Tímto krokem chceme deklarovat, že všechny procesy v naší společnosti jsou sledovány a kontrolovány tak, aby bylo dosaženo vysoké kvality našich výstupů a maximalizace užitku pro naše zákazníky.

 

 
iso certifikátISO 14001

V oblasti péče o životní prostředí jsme vytvořili systém ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 a v roce 2008 jsme úspěšně prošli certifikací. Naší prioritou je předcházet znečišťování a škodám na životním prostředí zejména cestou prevence při plnění legislativních a dalších požadavků v této oblasti.

 

 
iso certifikátOHSAS 18001

V roce 2008 jsme prošli úspěšnou certifikací systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008. Naší prioritou v této oblasti je vytvářet, udržovat a průběžně zlepšovat bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí pro naše zaměstnance i naše okolí. Bezpečnost a ochrana zdraví je zajištěna formou prevence rizik a stoprocentním plněním právních a ostatních předpisů v této oblasti.


 
iso certifikátISO 27001

V roce 2010 jsme prošli úspěšnou certifikací systému managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2006. Naše organizace vyhodnocuje svá rizika a uplatňuje náležité kontrolní a řídicí mechanismy k zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací. Základním cílem je chránit informační aktiva organizace, aby se informace nedostaly do nesprávných rukou nebo, aby se neztratily navždy.


 
k4 logoPolitika IMS

Dne 12.5.2010 jsme přijali integrovanou politiku systému řízení kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací. Aktualizace politiky systému řízení proběhla  v roce 2015.