K4 SPACE - Fit-out interiérů

Zaměřujeme se na komplexní realizace interiérů (fit-out) formou Design and Build.

  • Workspace analýzy
  • Koncepční architektonický návrh
  • Projektová dokumentace
  • Stavební realizace

K4 SPACE je samostatný brand naší firmy, který se postará o interiér klienta od A do Z.

Workspace analýzy

Diagnostika potřeb klienta na základě diskuze se zástupci společnosti, měřením využívání stávajících prostor, konzultací se zaměstnanci na různých úrovních, dotazníků a workshopů. Cílem je pochopit, jak firma funguje a jak by ráda fungovala do budoucna a jak ji může nová kancelář pomoci.

Koncepční architektonický návrh

Na základě Diagnostiky klienta připravit návrh prostoru se zapracováním všech architektonických a technických požadavků. V Architektonickém návrhu je nejen potřebné zohlednit estetické představy společnosti a architektů, ale především zahrnout do funkční a uživatelské potřeby jejich budoucích uživatelů.

Projektová dokumentace

Koncepční architektonický návrh je rozpracován do stavebně-technických detailů. Kvalitně vypracovaný projekt výrazně usnadní a urychlí realizaci.

Stavební realizace

Realizace podle projektové dokumentace, harmonogramu a rozpočtu.