Partnerství

Společná vize: bezpečnost práce na staveništi, o.s.
Společnost K4 je jedním z iniciátorů občanského sdružení Společná vize: bezpečnost práce na staveništi, o.s. - profesního seskupení pro vytvoření standardu bezpečné práce na staveništi: jednotného, srozumitelného a uceleného systému činností, odpovědností a pravomocí koordinátora BOZP s působností na všechny účastníky ve výstavbě.

Společná vize - web

 

Perspective

Od června 2007 jsme výhradním partnerem pro Českou republiku v mezinárodně uznávaném evropském sdružení architektonických a projekčních firem PERSPECTIVE.