Projekčním firmám se daří, objem prací se zvýšil o 7,7 %

Že se stavebnímu trhu daří je zjevné. Stavební firmy nestíhají přibírat zaměstnance a posílat nabídky do soutěží, projektanti a architekti jsou na tom obdobně. Z nedávno vydané studie projektových společností pro rok 2018 vyplývá, že vytížení poroste i v příštím roce, ač už pravděpodobně ne tak signifikantně.

Společnost CEEC Research dělá pravidelně průzkumy s představiteli projekčních společností a následně analyzuje jejich odpovědi a situaci na trhu na základě čeho vydává studii projektových společností za jednotlivé roky. Studie za rok 2018 je tedy již na světě a její výsledky jsou pro projektování pozemních staveb příznivé.

Na úvod zmínila ministryně financí Alena Schillerová, že investice jsou jednou z hlavních priorit nově chystaného státního rozpočtu a měly by být navýšeny ještě o 21 miliard nad původní plán. Celkově mají dosáhnout 78,7 miliard korun, přičemž prim by měly hrát kapitálové výdaje na dopravní infrastrukturu.

Dle dostupných statistik vzroste letos objem projekčních prací o 7,7 %. V roce 2019 by mělo přijít další navýšení objemu o cca 5 %. Kromě objemu prací by měly růst také tržby o 6,8 %.

V souladu s těmito statistikami se vyjádřil pro CEEC Research také ředitel divize Projekce pozemních staveb K4 a. s. Petr Ščurkevič: „Předpokládám další růst našeho trhu cca o 5 % a věřím, že i tržby naší společnosti se budou vyvíjet obdobně.“

Vytížení projektových společností dlouhodobě dosahuje téměř limitních hodnot, v současnosti jsou projektové společnosti vytíženy v průměru 96 %. Téměř polovina ředitelů plánuje navýšit kapacity, alespoň o 14 %. V kurzu jsou teď hlavně projektanti a vedoucí projektů.

Třeba společnost EXCON, a.s. je jednou z těch, kde je o nové zaměstnance velká nouze. „Jednoznačně nám chybí zaměstnanci, bez přehánění vítáme každého, kdo chce pracovat.“, potvrdil pro studii CEEC obchodní ředitel Martin Kovář.

Na co je zaměřena hlavní pozornost projektových společností v současné době kromě získávání kvalitních zaměstnanců? Je to příliv nových tuzemských zakázek, a to zejména kvůli přílišné byrokracii a nekvalitní legislativě zejména u veřejných investorů.

Setkáváme se s různými typy klientů. Obecně se ale dá říci, že většina projektů se potýká v průběhu zpracování s požadavky na změny zadání ze strany klienta. Kvalitní řízení těchto změn je většinou hlavním úskalím projektu a vyžaduje erudované a zkušené vedení. Snažíme se méně zkušené klienty provázet procesem změn projektu a upozorňovat je na rizika s tím spojené“, dotkl se tohoto tématu také Petr Ščurkevič.

Jednou z kapitol studie CEEC byl také BIM a neochota klientů platit za projektování v BIMu zvýšené náklady. Pouze 15 % investorů tyto náklady dokáže akceptovat, což je velmi nízké číslo.

Podle statistik ale dokáží pouhé 2 % stavbyvedoucích plně využít projekt v BIMu v praxi na stavbě, 25 % částečně. To jsou v dobách, kdy již BIM je mezi projektanty dostatečně implementovaný velmi nízké procento svědčící o nízké informovanosti nebo proškolení stavbyvedoucích.

 

Zdroj: CEEC – Studie projektových společností 2018