Seminář o zdravém vnitřním prostředí v kancelářských budovách

Ve čtvrtek 26. 5. se v sídle společnosti K4 v Brně uskutečnil seminář pořádaný Českou radou pro šetrné budovy na téma Zdravé vnitřní prostředí v kancelářských budovách. Součástí semináře byla také prezentace soutěže Zasedačka roku.

Zdravá kancelář odráží nejnovější trendy v moderním pracovním prostředíz pohledu uživatelů. Koncept není jen o vizuálním designu kanceláře, ale zejména o její funkci.

Důležité je celkové pojetí prostoru, rozsah a kvalita multifunkčních zón, dostupnost různých typů míst pro práci, světelná i akustická kvalita, kvalita vzduchu, ergonomie nebo přírodní materiály. Česká rada pro šetrné budovy vnímá vnitřní prostředí budov jako jednu z priorit své činnosti.

K4 a. s. je zakládajícím partnerem neziskové organizace Česká rada pro šetrné budovy (Czech green building council), která integruje společnosti a organizace z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl a podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány, aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života.

Zdroj: Česká rada pro šetrné budovy