Slavnostní zahájení výstavby nových výrobních hal Parker Hannifin

Slavnostní zahájení stavby rozšíření výrobního závodu Parker Hannifin s.r.o. proběhlo dne 10. května 2016 v Sadské v okrese Nymburk. Za společnost K4 a.s. se poklepání základního kamene zúčastnil ředitel divize Projekce Ing. Petr Ščurkevič.

V květnu byla zahájena přístavba dvou výrobních hal závodu Parker Hannifin v Sadské. Součástí záměru je také překládka a vybudování nových podzemních inženýrských sítí, přemístění zásobníku kapalného dusíku, úprava komunikací a drobné sadové úpravy. Výrobní haly jsou navrženy jako železobetonový montovaný skelet, opláštěný sendvičovými panely se střechou klasické koncepce.

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Společ­nost byla zalo­žena roku 1918 a v současné době zaměst­nává zhruba 55 000 zaměst­nanců v 50 zemích po celém světě. Výroba Parker Hannifinu v ČR začala v roce 1995, firma se specializuje na statické a dynamické těsnící prvky z pryže, polyuretanu a teflonu. Do portfolia výrobků patří také gumokovové díly a aplikace pro elektrotechnický průmysl. Celkově výrobní závod v ČR v současnosti zaměstnává kolem 500 pracovníků.

Společnost K4 a.s. vypracovala projektovou dokumentaci výrobních hal a v současnosti pokračuje na zakázce dalšími projekčními pracemi a výkonem autorského dozoru až do dokončení výstavby, které je v plánu v listopadu 2016. Projektovým manažerem zakázky je Ing. Roman Havlišta.


Fotogalerie
Parker_zahájení stavby_02