Stavební produkce klesla, avšak v dalším čtvrtletí je očekáván růst

Začátek roku proběhl ve znamení nižší stavební produkce, která v průměru klesla o 8,8 procent. Týkalo se to jak pozemního, tak i inženýrského stavitelství. Celkově jsou však vyhlídky do dalších období roku 2016 spíše pozitivní. Negativně je vnímána hlavně novela EIA, která předznamenává prodloužení celého procesu stojícího za vznikem stavby. Tato skutečnost vyplývá z nejnovější analýzy českého stavebnictví zpracované společností CEEC Research, která byla publikována dne 17. května 2016.

Zato počet výběrových řízení na stavební práce, vypsaných z řad veřejných investorů, v prvním čtvrtletí letošního roku stoupl o 19,4 % a jejich objem o 3,7 %. Avšak aktivita samotných investorů byla nízká, a proto zadávání zakázek pokleslo až o 41,8 procent.

Optimistické jsou vyhlídky u projektových společností, kde by měl objem projektových prací také zaznamenat růst, s čímž souvisí i velká vytíženost společností. Některé dokonce připouští strach z nedostatku zaměstnanců.

„Aktuálně jsme kapacitně vytíženi cca na 95 % a doufám, že to tak bude i nadále“ komentuje situaci Petr Ščurkevič ze společnosti K4.

Stavebnictví mírně poroste i jako celek, přičemž se očekává i navýšení tržeb. Výjimku tvoří pouze firmy zaměřující se na inženýrské stavby, a to vlivem menšího objemu práce.

„Strašákem“ stavebních společností (54%) je teď především novela EIA, jelikož by kvůli možnosti vyššího zásahu ze stran veřejné společnosti mohlo nastat nežádoucí zdržení celého procesu povolování staveb a jejich realizace. To by se značně dotklo především již zmíněných stavebních firem se zaměřením na inženýrské stavby a dalších velkých firem, jelikož na sebe právě velké projekty (infrastruktura, vodní stavby) strhávají tu největší pozornost.

 

Zdroj: Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/20166 - CEEC Research