Územně plánovací dokumentace

Územně plánovací dokumentace je souborem předepsaných textových a grafických dokumentů, které regulují a navrhují výstavbu ve vymezeném území.

  • zásady územního rozvoje
  • územní plány měst a obcí
  • územní plány, průzkumy a rozbory
  • regulační plány
  • regulační plán městských památkových rezervací a městských památkových zón
  • regulační plány center měst
  • regulační plány zastavěných území měst a obcí
  • regulační plány obytných, průmyslových a smíšených zón
  • regulační plán rekreačních zón
  • regulační plány zámeckých areálů

Zpracování územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, urbanistických studií atd.