Zveme Vás na výstavu fotografií Andrey Růžičkové

Notebooky od společnosti K4 nyní slouží dětem ve vesnici Mahanga v Tanzánii ke vzdělávání a zábavě.

Andrea Růžičková Kerestešová - výstava fotografií "Bez Mámy"

Výstavu fotografií od Andrey Růžičkové (Kerestešové) z africké mise na podporu organizace www.bezmamy.cz můžete vidět v Mezzanine Café na Údolní 15 v Brně. Fotografie vznikly přímo v sirotčinci v Mahangu  v Jižní Tanzánii.

Přijměte pozvání na netradiční dernisáž výstavy za účasti autorky v sobotu 27.5.2017 od 18:00. Svojí účastí pomůžete krásné věci.

Notebooky K4 pro sirotčinec

Díky tomu, že členkou týmu organizace Bez mámy je i Zuzana Rabasová, bývalá projektantka K4 a.s., jsme se moc rádi zapojili do této charitativní akce darováním použitých notebooků, které nyní slouží dětem v sirotčinci ve vesnici Managa v Tanzánii hlavně ke vzdělávání a také k zábavě dětí. Jedno z úspěšných dětí Salum Selemanin se totiž dostal se na střední školu se zaměřením na informatiku.

Organizace Bez Mámy

Bez mámy, z.s. je česká nezisková organizace, která se od roku 2006 zaměřuje na pomoc dětem v Tanzánii. Založena byla Ondřejem Horeckým, který do Mahanga v Tanzánii přicestoval jako dobrovolník. Jeho cestovatelský a dobrovolnický duch, snaha pomáhat tam, kde je potřeba a tíživá situace mnoha místních dětí a sirotků tak dala vzniknout myšlence vybudování Centra pro sirotky a založení neziskové organizace, která měla tento velký projekt realizovat. Od roku 2010 pak byla činnost a vedení organizace předáno do rukou manželů Tomáše a Michaely Gongolových a jejich kamaráda Michala Sotáka.

V Tanzánii žije 2,5 milionu sirotků a státní sirotčince zde neexistují. Mnoho těchto dětí přežívá u svých vzdálených příbuzných, kde se ne vždy setkají s rodinným a přátelským prostředím, potýkají se s nedostatkem jídla o které se nuceně rozrostlá rodina musí rozdělit. Sirotci žijí v podmínkách tak chudobných, že si nemohou dovolit chodit ani do základní školy a vyhlídky na lepší budoucnost jsou pro ně minimální. Často místo pravidelné školní docházky bývají využívání k těžké práci na poli či k pasení dobytka. Změnit tak tyto životní podmínky alespoň u jednoho dítěte a dát mu šanci na lepší život v dospělosti má velký význam.

Z výše uvedených důvodů tedy vznikla organizace, která se snaží bojovat s chudobou v daném regionu Tanzánie a vytvořila si tam i dobré zázemí, jak partnerské, tak i materiální. Vizí organizace je i nadále poskytovat vzdělání, zázemí a další podporu dětem, které se nacházely v obtížných životních podmínkách, a které díky této pomoci změnily svůj život, přijaly za něj zodpovědnost, i za životy svých blízkých a tím přispívají k přetváření regionu na důstojné místo pro život.


Fotogalerie
Foto_notebook_1
Růžička_1
Andrea_Ruzickova_2