Pokračuje výstavba Rezidence Waltrovka

V plném proudu je nyní výstavba rezidenční části Waltrovky. Společnost K4 a.s. řídí na základě pokynů investora výstavbu systémem construction management. Projektovým manažerem zakázky je Ing. Antonín Michálek. Předpokládané dokončení první etapy rezidenční části je v plánu na konci roku 2016.

Waltrovka je nový projekt společnosti Penta, jehož cílem je revitalizovat rozlehlé území v pražských Jinonicích v místech bývalé továrny Walter Motors. Celkem má vzniknout více než 650 bytů v pěti až sedmi podlažních budovách a 50 rodinných řadových domů. Kromě již zrealizované administrativní budovy Aviatica mají vznknout ještě další administrativní objekty Mechanica a Dynamica. Součástí má být také rozsáhlý park o rozloze cca 2 ha. Hlavní ambicí investora je vytvořit novou moderní čtvrť, nabídnout veškerý komfort a služby jejím obyvatelům, a to přímo na metru B.

Construction management je systém řízení stavebních projektů spočívající v rozdělení stavby mezi více dodavatelů. Jejich výběr, koordinaci a kontrolu má přitom na starost tým construction managera, který tuto službu zajišťuje přesně podle potřeb investora. Tato forma managementu se uplatňuje tam, kde jsou projekty realizovány bez účasti generálního dodavatele. Zkušenosti zahraničních stavebních společností ukazují, že jde o velmi flexibilní způsob řízení staveb. Vede k rychlejšímu přenosu požadavků v průběhu projektu od investora a architekta až k samotnému zhotoviteli stavebního díla, a to bez použití prostředníka v podobě generálního dodavatele. V případě realizace stavebního projektu systémem construction managementu je navíc investor v přímém smluvním vztahu s dodavateli jednotlivých částí stavby.

Systémem construction management byla pro investora Waltrovky, společnost Penta, řízena také výstavba administrativního komplexu Florentinum v Praze (http://www.k4.cz/administrativni-komplex-florentinum/t1062). V poslední době jak se zdá využívají klienti tento druh výstavby čím dál častěji. „Navíc od loňska pracujeme i pro slovenskou Pentu, kdy se rozjel projekt administrativního centra Rosum v Ružinově a tam je také výstavba řízena formou Construction management.“ objasňuje ředitel Divize projektového řízení společnosti K4 Ing. Miloš Horňák.

Zdroj/stránky projektu: waltrovka.cz               
Investor: Penta Investments