Ostatní služby

Value engineering, Koordinátor BOZP, Cost control, Document control, BREEAM certifikace, Fit out nájemců, Konzultace, atd.

Value engineering

Jde o službu určenou zejména developerům, kteří pravidelně připravují a posuzují projekty s cílem optimalizovat vložené zdroje a dosahovat požadovaného výsledku, tedy zvyšovat sledovanou hodnotu projektu.

Vypracujeme:

- podrobné technicko-ekonomické posouzení projektu
- návrh cenové optimalizace projektu ve variantách podle posledních trendů
- nezávislý posudek na poměr mezi návrhem objektu a cenou

Koordinátor BOZP

Koordinátor pro klienta zajišťuje soulad bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi od fáze přípravy až do realizace stavby a tím naplňuje jeho zákonnou povinnost podle požadavků zákona 309/2006 Sb. Chrání klienta před sankcemi z tohoto zákona.

Zajišťujeme:

- spolupráci s projektantem při tvorbě projektové dokumentace
- zpracování Plánu bezpečnosti práce, který je povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení
- ohlášení zahájení stavebních prací inspektorátu práce
- koordinaci spolupráce zhotovitelů při zajišťování BOZP, dohled na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby

Cost control

- propočty nákladů k jednotlivým stupňům projektové dokumentace
- kontrola podrobného propočtu stavby
- zavedení přehledného systému kontroly nákladů
- měsíční evidence a identifikace faktur a nároků
- aktualizace nákladů v souvislosti se změnami projektu, s výsledky tendrů
- informace o stavu čerpání, tvorbě rezerv

Document control

- analýza pracovních postupů a následné využití elektronického systému pro správu dokumentů (EDM) a formulace požadavků na jeho funkcionalitu a členění
- průběžná správa databáze dokumentů spojených s projektem
- registrace do systému a distribuce
- vkládání dokumentů do systému, zatřiďování do kategorií, řízení procesu jejich schvalování spojeného s následným přidělením statusů, aktualizacemi verzí / revizí a průběžnou distribucí všem účastníkům projektu
- monitorování a udržování přehledu o aktuálním stavu platné a schválené dokumentace

BREEAM certifikace

- jsme vlastníky akreditace BREEAM International Assessor
- nabízíme služby spojené s certifikací dle BREEAM Europe Commercial (Offices, Industrial, Retail) a Bespoke (ostatní budovy) - certifikaci pro takřka všechny typy budov mimo Velkou Británii

Fit out nájemců

- dokončení nebo úpravy nájemních jednotek dle požadavků konkrétních nájemců
- v rámci nové výstavby, nebo při úpravě stávajících administrativních objektů, nákupních center

Konzultace

Tým zkušených odborníků K4 poskytuje služby v různých oblastech spojených s přípravou, realizací i užíváním staveb, a to formou konzultací, vydání zpráv či znaleckých posudků.

Naše výhody

- zázemí odborníků ze širokého spektra služeb spojených s přípravou a realizací stavby
- nezávislý pohled na problematiku
- možnost návazných činností dle výsledků