Projektové řízení staveb

Používá se k rozplánování a realizaci složitých stavebních projektů, u kterých se dohlíží na stanovené parametry – cíle, náklady a termíny

Projektové řízení stavby se používá k rozplánování a realizaci složitých stavebních projektů, u kterých se dohlíží na stanovené parametry – cíle, náklady a termíny. Jakmile totiž rozsah, neobvyklost, složitost, obtížnost nebo rizikovost projektu přesáhnou určitou míru, je potřeba jej efektivně řídit.

Nabízíme dva způsoby projektového řízení stavby:

Project management

je využíván u staveb realizovaných především vyšším (generálním) dodavatelem.

Výhody služby:

- poskytneme klientovi kvalifikovaný řídící tým
- klienta zastupujeme ve všech etapách výstavby (příprava, realizace, dokončení)
- celý systém řízení, komunikace, koordinace a kontroly přebírá tým project managera

Construction management

je rozšířenou formou project managementu. Spočívá v rozdělení celé stavby mezi více dodavatelů, přičemž tým project managera zajišťuje i přímé řízení a kontrolu stavebních prací. Provádí tedy výběr jednotlivých dodavatelů, řídí je a koordinuje v souladu s logikou celé výstavby.

Výhody služby:

- časová úspora především ve fázi přípravy výstavby, kdy lze zahájit stavbu už době, kdy ještě nebyla ukončena tvorba projektové dokumentace
- finanční úspory (především v absenci kompletační přirážky vyššího dodavatele stavby na jednotlivých subdodavatelích)
- možnost aktivně ovlivňovat skladbu dodavatelů, a tím i kvalitu celého díla

Lidé

 
Hršel_1Ing. Jan Hršel
ředitel Divize projektového řízení

VUT Brno, fakulta stavební
Autorizace ČKAIT 2000 - obor pozemní stavby
Praxe:
od roku 2001 - K4
1997 - 2001 - Bovis Lend Lease
1993 - 1997 - OSVČ
                              1981 - 1993 - SPORTPROJEKT Praha

 

Weisz_2
Ing. Pavel Weisz
zástupce ředitele Divize projektového řízení, projektový manažer

VUT Brno, fakulta stavební
Praxe:
od roku 2003 - K4
 

 

 


Fotogalerie
Technologický park Brno Centrální zóna_13
Technologický park Brno Centrální zóna_15
Technologický park Brno Centrální zóna_02
Technologický park Brno Centrální zóna_17
Avion Shopping Park Bratislava_23
Avion Shopping Park Bratislava_24
IKEA Brno_11
IKEA Brno_13
IKEA Brno_08
IKEA Brno_05
fenix_01
fenix_05