Technický dozor investora

Kontrolní a technická činnost pro investora

Technický dozor investora vykonává pro klienta kontrolní a technickou činnost.

Zajišťujeme:
- kontrolu souladu výstavby s projektovou dokumentací
- kontrolu stavební činnosti
- přejímky dílčích částí stavby a zakrývaných konstrukcí
- informační činnost
- zajištění dokumentace ke kolaudaci
- soupis vad a nedodělků


Fotogalerie
LIFOCOLOR_13
LIFOCOLOR_05
LIFOCOLOR_09
LIFOCOLOR_04