Architektonické návrhy a architektonické studie

Architektonická studie

Architektonický návrh je úvodní fází každého projektu při nové výstavbě nebo rekonstrukci.

Prvním krokem je setkání s klientem a konzultace nad jeho představami. Probíhá samotná prohlídka prostoru, dodání potřebných materiálů a stanovení si základních klíčových bodů.

Co konkrétně fáze architektonického návrhu (studie) zahrnuje?

 • vypracování několika variant prvních architektonických návrhů
 • výběr vhodné polohy na pozemku
 • návrh jednotlivých podlaží
 • řezy objektem a půdorys
 • vizuální model domu či objektu

Územní studie

Územně plánovací dokumentace je souborem předepsaných textových a grafických dokumentů, které regulují a navrhují výstavbu ve vymezeném území.

 • zásady územního rozvoje
 • územní plány měst a obcí
 • územní plány, průzkumy a rozbory
 • regulační plány městských památkových rezervací a městských památkových zón,
 • regulační plány center měst, zastavěných území měst a obcí
 • regulační plány obytných, průmyslových a smíšených zón
 • regulační plán rekreačních zón, zámeckých areálů

Zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, územně plánovacích podkladů, urbanistických studií atd.

Jedná se o zpracování architektonických studií, studií proveditelnosti, studií interiéru, fit-out komerčních a kancelářských prostor atd. 

Lidé

Ing. arch. Vladimír Pacek Pacek2arch_web
hlavní architekt

VUT Brno, fakulta architektury
Autorizace ČKA dle z. 360/1992 Sb.
Praxe:
od roku 1994 - K4
1990 - 1993 - Atelier Hoffmann, Rakousko
                             1987 - 1990 - Sportprojekt Brno
  

ZavrelIng. arch. Zbyněk Zavřel
vedoucí skupinky architektů

VUT Brno, fakulta architektury
Autorizace ČKA dle z. 360/1992 Sb.
Praxe:
od roku 2010 - K4
2008 - 2010 - Pelčák & partner architekti
2004 - 2008 - Architekti Hrůša & Pelčák, Ateliér Brno
2001 - 2003 - Kuba & Pilař architekti

 

 DundacekIng. arch. Josef Dundáček
vedoucí skupinky architektů

VUT Brno, fakulta architektury
Autorizace ČKA dle z. 360/1992 Sb.
Praxe:
od roku 2003 - K4
 

 

 KourilovaIng. arch. Lenka Kouřilová
architekt

VUT Brno, fakulta architektury
Praxe:
od roku 2003 - K4
2000 - 2003 - Kuba & Pilař architekti
 

 

 StriteskyIng. arch. Pavel Stříteský
vedoucí skupinky architektů

ČVUT Praha, fakulta architektury
École nationale supérieure d'architecture de Lyon
Praxe:
od roku 2010 - K4
2008 - 2010 - RIOFRIO Architects
2006 - 2007 - Projektil architekti
2004 - 2006 - BKN

 

 

Pacek2arch_web

 

Fotogalerie
Architektonické návrhy_06
Architektonické návrhy_05
Architektonické návrhy_02
Architektonické návrhy_01
Architektonické návrhy_04
Architektonické návrhy_15
Architektonické návrhy_14
Architektonické návrhy_11
Architektonické návrhy_12
Architektonické návrhy_19
Architektonické návrhy_10
Architektonické návrhy_17
Architektonické návrhy_09
Architektonické návrhy_16
Architektonické návrhy_13
Architektonické návrhy_10
Architektonické návrhy_01
Architektonické návrhy_11
Architektonické návrhy_09
Architektonické návrhy_07
Architektonické návrhy_02
Architektonické návrhy_05
Architektonické návrhy_06
Architektonické návrhy_22
Architektonické návrhy_20
Architektonické návrhy_18