Předchozí projekt

Žádné předchozí

Další projekt

Žádné další

#

PROJEKT

#

DETAIL PROJEKTU

Areál dopravní výchovy – Riviéra

Popis projektu

Areál dopravní výchovy v Brně na Riviéře

Rekonstrukce klasicistního zámečku a novostavba zastřešeného dopravního hřiště ve sportovním areálu Riviéra v Brně.

Největší dopravní hřiště v ČR

Samotné hřiště je tvořeno sítí pozemních komunikací s parametry pro jízdu na jízdním kole. V tomto prostoru je možno navodit řadu požadovaných dopravních situací. K tomu slouží i systém mechanicky vyměnitelného svislého dopravního značení, které zaručuje proměnlivost a univerzalitu hřiště, a centrální velín pro ovládání světelné signalizace a řízení provozu.

V plochách uvnitř hřiště jsou rozmístěny elektronické testovací tabule přinášející další formu vzdělávání. Zázemí je umístěno do nově rekonstruovaného objektu bývalé posilovny. Sestává ze vstupního prostoru, šatny s uzamykatelnými skříňkami, sociálním zázemím s oddělením pro personál, skladu stovky jízdních kol včetně nářadí na jejich případnou opravu.

Dopravní hřiště Riviéra je doplněno pobytovými plochami s prostorovou rezervou pro instalaci doplňkových trenažéru a simulátorů – simulátor pro výstup z převráceného vozidla, simulátor nárazu, opilecká stezka a dalšího mobiliáře. Na objekt navazuje venkovní dopravní hřiště, které je v době letního provozu s vnitřním hřištěm propojeno shrnovacími stěnami z plachtoviny. Co do velikosti se jedná o největší dopravní hřiště v České republice.

Rekonstrukce zámečku

Provoz objektu nově slouží jako prostor pro teoretickou část výukových programů dopravní výchovy a zároveň jako administrativní část areálu dopravní výchovy.

Symetrická klasicistní budova s velkorysým trojramenným schodištěm obsahuje také polyfunkční sál, který svými možnostmi využití přesahuje programovou náplň Areálu dopravní výchovy. Počítá se zde i s pořádáním společenských a kulturních akcí. Na hlavní foyer s recepcí dále navazují učebny, šatny a sociální zázemí návštěvníků i personálu. V podkroví nalezneme kanceláře a šatny pracovníků městské policie. V suterénu se nacházejí technické prostory a sklady.

Informace

Typ:
Sport
Investor:
STAREZ - SPORT
Rok realizace:
2014-2015
Rozsah činnosti:
Projektování staveb
Výše investice
10 až 100 mil. Kč

#

VIDEO

#

PODOBNÉ