Předchozí projekt

Žádné předchozí

Další projekt

Žádné další

#

PROJEKT

#

DETAIL PROJEKTU

Ventilátorové věže v Jaderné elektrárně Dukovany

Popis projektu

Ventilátorové věže – Jaderná elektrárna Dukovany

Pro potřebu dosažení vyššího stupně bezpečného provozu jaderné elektrárny byla navržena realizace výstavby dvou ventilátorových věží a dvou objektů superhavarijního napájení PG v Jaderné elektrárně Dukovany.

Nové chladící věže s ventilátory jsou vysoké 17 metrů a ve srovnání se stávajícími 125 metrů vysokými chladicími věžemi jsou odolnější proti seismickým vlivům a extrémním povětrnostním podmínkám včetně tornáda nebo dlouhodobě trvajícím vysoký teplotám. Nové chladící věže jsou určeny zejména ke chlazení bezpečnostních systémů elektrárny a stávajících 8 chladicích věží zůstane nadále zachováno pro chlazení kondenzátorů turbín. Objekty koncových jímačů tepla budou odvádět zbytkové teplo ze zařízení, u kterých nelze připustit dlouhodobý výpadek chlazení.

K4 a.s vykonávala na stavbě technický dozor investora.

Informace

Typ:
Průmysl a logistika
Investor:
ČEZ a.s.
Rok realizace:
2013-2016
Rozsah činnosti:
Řízení výstavby
Výše investice
10 až 100 mil. Kč

#

VIDEO

#

PODOBNÉ