Předchozí projekt

Žádné předchozí

Další projekt

Žádné další

#

PROJEKT

#

DETAIL PROJEKTU

Energetické úspory v budovách FN Brno

Popis projektu

Řízení realizace stavebních úprav k energetickým úsporám objektů A–F v areálu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích (výměna výplní otvorů, zateplení střech a obvodových plášťů budov).    

Rekonstrukce objektů byla prováděna v areálu nemocnice bez omezení provozu. Společnost K4 a.s. vykonávala na výše uvedené stavbě tyto služby:    

- výkon technického dozoru investora stavební a technologické části v průběhu realizace stavby,

- koordinátor BOZP – dohled nad dodržováním zásad bezpečností práce, ochranou zdraví při práci a ochranou životního prostředí,  

- koordinace činností v průběhu procesu kolaudace.

Informace

Typ:
Zdravotnictví a věda
Investor:
FN Brno
Rok realizace:
2018-2019
Rozsah činnosti:
Řízení výstavby
Výše investice
10 až 100 mil. Kč

#

VIDEO

#

PODOBNÉ