Předchozí projekt

Žádné předchozí

Další projekt

Žádné další

#

PROJEKT

#

DETAIL PROJEKTU

Fakultní nemocnice Brno – spinální jednotka

Popis projektu

Traumatologické centrum

Dvoupodlažní nástavba pavilonu I v areálu Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích pro umístění spinální jednotky a traumatologického centra s jednotkou intenzívní péče a navazujícími vyšetřovacími a léčebnými provozy. Výstavba probíhala bez přerušení provozu pavilonu.

Společnost K4 a.s. vykonávala na výše uvedené stavbě tyto služby:

- výkon technického dozoru investora stavební a technologické části v průběhu realizace stavby,

- koordinátor BOZP – dohled nad dodržováním zásad bezpečností práce, ochranou zdraví při práci a ochranou životního prostředí.

Informace

Typ:
Zdravotnictví a věda
Investor:
FN Brno
Rok realizace:
2010
Rozsah činnosti:
Řízení výstavby
Výše investice
100 až 1000 mil. Kč

#

VIDEO

#

PODOBNÉ