Předchozí projekt

Žádné předchozí

Další projekt

Žádné další

#

PROJEKT

#

DETAIL PROJEKTU

FN Plzeň, plán investičního rozvoje (generel)

Popis projektu

Návrh modernizace areálu nemocnice se střednědobým výhledem (cca 10 let) a s dlouhodobým výhledem (až 20 let). Hlavním cílem bylo navrhnout optimální řešení přesunu většiny zdravotnických klinik a oddělení, včetně administrativního zázemí z borského areálu FN do areálu Lochotín. Koncepce stavebních úprav je navržena v několika etapách – součástí 1. etapy je výstavba nového pavilonu chirurgických oborů, včetně jeho provázání s ostatními stávajícími objekty pomocí podzemního a nadzemního koridoru. Zpracování plánu investičního rozvoje, objemové studie pavilonu.

Informace

Typ:
Zdravotnictví a věda
Investor:
Fakultní nemocnice Plzeň
Rok realizace:
2018
Rozsah činnosti:
Projektování staveb
Výše investice
více než 1000 mil. Kč

#

VIDEO

#

PODOBNÉ