Předchozí projekt

Žádné předchozí

Další projekt

Žádné další

#

PROJEKT

#

DETAIL PROJEKTU

Fakultní nemocnice Brno – operační sály

Popis projektu

Rekonstrukce centrálních operačních sálů Fakultní nemocnice Brno

Řízení realizace stavebních a montážních prací k obnově provozu operačních sálů v areálu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích.

Práce na obnově celého komplexu operačních sálů byly prováděny tak, aby byl minimalizován dopad na provoz této tak důležité části provozu Fakultní nemocnice Brno. Společnost K4 a.s. vykonávala na výše uvedené stavbě tyto služby:

- výkon technického dozoru investora stavební a technologické části v průběhu realizace stavby,

- koordinátor BOZP – dohled nad dodržováním zásad bezpečností práce, ochranou zdraví při práci a ochranou životního prostředí,

- koordinace činností v průběhu procesu kolaudace.

Informace

Typ:
Zdravotnictví a věda
Investor:
FN Brno
Rok realizace:
2017-2018
Rozsah činnosti:
Řízení výstavby
Výše investice
100 až 1000 mil. Kč

#

VIDEO

#

PODOBNÉ