Předchozí projekt

Žádné předchozí

Další projekt

Žádné další

#

PROJEKT

#

DETAIL PROJEKTU

Výrobní haly Parker Hannifin

Popis projektu

Přístavba dvou výrobních hal závodu Parker Hannifin v Sadské. Součástí záměru byla také překládka a vybudování nových podzemních inženýrských sítí, přemístění zásobníku kapalného dusíku, úprava komunikací a drobné sadové úpravy. Výrobní haly jsou navrženy jako železobetonový montovaný skelet, opláštěný sendvičovými panely se střechou klasické koncepce.

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu, v současné době zaměst­nává v 50 zemích po celém světě cca 55 000 zaměst­nanců a její obrat se pohybuje kolem 11 miliard USD.

V ČR začala výroba v roce 1995, firma se specializuje na statické a dynamické těsnící prvky z pryže, polyuretanu a teflonu. Do portfolia výrobků patří také gumokovové díly a aplikace pro elektrotechnický průmysl. Celkově výrobní závod v ČR v současnosti zaměstnává kolem 500 pracovníků.

Společnost K4 a.s. vypracovala projektovou dokumentaci výrobních hal, projektovým manažerem zakázky byl Ing. Roman Havlišta.

Informace

Typ:
Průmysl a logistika
Investor:
Parker Hannifin
Rok realizace:
2015-2017
Rozsah činnosti:
Projektování staveb
Výše investice
100 až 1000 mil. Kč

#

VIDEO

#

PODOBNÉ