Předchozí projekt

Žádné předchozí

Další projekt

Žádné další

#

PROJEKT

#

DETAIL PROJEKTU

Regionální VaV Centrum FAST – AdMaS

Popis projektu

Výstavba regionálního vědeckého a výzkumného centra AdMaS (Advanced Materials and Structures – Pokročilé stavební materiály a konstrukce) v Brně Pod Palackého vrchem, skládajícího se ze čtyř objektů – jedné halové budovy a tři pavilónových objektů laboratoří rozdělených dle jednotlivých oborů aplikovaného výzkumu. Řešené území o celkové výměře 15 tis. m², celková zastavěná plocha objektů 5,6 tis. m², celková podlažní plocha objektů 7 tis. m².

Zastupování investora při přípravě a výstavbě, výkon komplexní investorsko-inženýrské činnosti – supervize projektových prací, TDI a koordinátor BOZP.

Informace

Typ:
Zdravotnictví a věda
Investor:
VUT Brno
Rok realizace:
2010-2014
Rozsah činnosti:
Řízení výstavby
Výše investice
100 až 1000 mil. Kč

#

VIDEO

#

PODOBNÉ