Předchozí projekt

Žádné předchozí

Další projekt

Žádné další

#

PROJEKT

#

DETAIL PROJEKTU

FN Plzeň Psychiatrie

Popis projektu

Fakultní nemocnice Plzeň má nový pavilon, ve kterém bude soustředěna komplexní péče o psychiatrické pacienty. Tato nová moderní část psychiatrické kliniky byla otevřena 22. 2. 2020 v areálu fakultní nemocnice na Lochotíně.

K4 a.s. se ve spolupráci s projekční firmou LT projekt podílela na projektové přípravě a realizaci uvedené stavby v letech 2016-2022. Vypracovali jsme architektonickou studii návrhu stavby, kompletní projektovou dokumentaci stavby a podíleli jsme se na autorském dozoru v průběhu celé realizace stavby.

Novostavba pavilonu psychiatrické kliniky je situována do jihozápadní části v obvodu uzavřeného areálu Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín, jižně od stávajících objektů nemocnice, na volné ploše s okolní parkovou úpravou.

Jedná se o volně stojící pavilon vsazený do stávající plochy zeleně se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Pavilon je propojen uzavřeným koridorem se stávajícími objekty nemocnice.

Celková hmota objektu o rozměrech 80x40 m je členěna dvěma atrii, jedním uzavřeným a druhým volně propojeným s okolní zelení.

V 1. PP budovy je umístěn denní stacionář s návaznými dílnami pro terapii, technické a provozní zázemí budovy.

V 1. NP jsou umístěny ambulance a akutní lůžková jednotka psychiatrie.

Ve 2. NP je umístěna dětská lůžková jednotka a doléčovací lůžková jednotka.

Ve 3. NP je umístěna lůžková jednotka detoxu, lůžková jednotka oddělení závislostí a přednášková místnost se zázemím.

Celková kapacita je 90 lůžek.

Informace

Typ:
Zdravotnictví a věda
Investor:
FN Plzeň
Rok realizace:
2016-2022
Rozsah činnosti:
Projektování staveb
Výše investice
100 až 1000 mil. Kč

#

VIDEO

#

PODOBNÉ